Leerlingenzorg

Dat wat het verschil kan maken

Binnen Voila en dus ook op Loysder Hoek hebben we een zorgstructur. Diverse keren per jaar is er overleg met de leraar en de intern begeleider over de groep. Daarbij staat de vraag centraal wat heeft de leerling, de groep en de leraar nodig? Meestal zijn kleine interventies voldoende. 

Soms is er meer nodig en dan wordt er overleg gepleegd met de onderwijsondersteuner van het Samenwerkingsverband en/of met de schoolconsulent van Lariks. Meestal is dat genoeg om verder te kunnen, maar soms ook niet. Dan is het nodig dat we met elkaar om de tafel zitten. Bij deze gesprekken zijn de ouders, de leraar, de intern begeleider, SWV en Lariks betrokken. Met elkaar kijken we welke ondersteuningsvraag de leraar heeft (SWV) en welke de ouders (Lariks). 

Remedial teaching

Bij sommige kinderen verloopt het leren minder gemakkelijk dan iedereen verwacht. Aan hun inzet ligt dat meestal niet. Toch lukt het hen maar niet om lezen, spelling, rekenen en/of taal goed onder de knie te krijgen. Dan kan het zijn dat u of de leerkracht aangeeft bijvoorbeeld in een oudergesprek dat het niet zo lekker gaat op school met uw kind, maar hoe ernstig de problemen zijn en welke hulp uw kind nodig heeft, is misschien nog niet geheel duidelijk. De passende hulp kan geboden worden op school door de remedial teacher, dé onderwijszorgspecialist.

Plusgroep

Meer- en hoogbegaafde leerlingen krijgen onder leiding van Marjolein Alblas wekelijks onderwijs op maat in de plusgroep. In de plusgroep wordt onderwijs aangeboden dat gericht is op verbreding en verdieping. Zo wordt er gewerkt met de Pittige Plustorens en krijgen de kinderen andere uitdagende opdrachten binnen de vakgebieden die ze op school aangeboden krijgen. In de plusgroep wordt rekening gehouden met de specifieke onderwijsbehoeften van meer- en hoogbegaafde kinderen, zoals ruimte geven voor diepgang en creativiteit. Daarnaast is er aandacht voor mogelijk zwakke punten van kinderen die (zeer) makkelijk leren, waaronder de 'executieve functies'.

Kennismaken

Klik op onderstaande button en laat uw gegevens achter. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op voor het maken van een afspraak. 

Contact

Willem Alexanderhof 8
3832 JN  Leusden

033-494 44 38
info@loysderhoek.nl