Nieuwsbrief
27e6580a 8350 4f88 a380 4066bfb20a4a

“Sharpen the saw! Houd de zaag scherp!" (Stephen R. Covey)

Goed voor jezelf zorgen...het klinkt zo logisch. Naar school gaan, beseffen wat je al goed kan, waar je nog moeite mee hebt, hoe je het best tot leren komt, hoe en wanneer je het huiswerk maakt en wat je na schooltijd doet om lekker in balans te zijn. Het zijn belangrijke vragen die deze twee weken door de hele school gesteld worden. De leerkrachten hebben voortgangsgesprekken met de leerlingen en ouders. Op Loysder Hoek houden we de zaag scherp met elkaar! Dit is gewoonte 7 van de boom van de 7 gewoonten van Covey. Waardevol om samen te kijken naar hoe jullie kinderen er voor staan, waar ze trots op zijn en waar ze de komende tijd aan gaan werken.  

Burgerschap shutterstock 1086842015 1 3

Internationale studenten op Loysder Hoek

Wist u dat op onze school internationale studenten stage lopen? Met de Marnix Academie (PABO) in Utrecht werken wij samen om deze studenten kennis te laten maken met het Nederlands onderwijssysteem. Zij komen uit een Europees land, zitten op de Hogeschool of Universiteit en studeren om leerkracht te worden. Ze zijn in principe een half jaar in Nederland. Elke woensdag lopen zij in groep 8 mee. De voertaal met deze studenten is Engels. Voor ons onderwijs en vanuit onze pijler wereldburgerschap heel waardevol en leerzaam! Wij willen onze leerlingen kennis laten maken met andere culturen en ze actief in het Engels leren communiceren.
Deze periode zijn Amalia uit Madrid (Spanje) en Mohamad uit Kopenhagen (Denemarken) bij ons op school. 

Download (12)

Informatiebrief Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR) 2023-2024

Elke onderwijsorganisatie met minstens twee scholen en MR’ en heeft een
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR vertegenwoordigt de
personeelsleden, ouders en leerlingen van alle scholen binnen de organisatie en heeft een belangrijke taak om met het bestuur van de stichting mee te denken over het beleid voor de organisatie.

De vergaderingen zijn altijd openbaar. De agenda is te vinden op de website van Voila.

Verslagen van de GMR vergaderingen zijn op te vragen via: GMR@voilaleusden.nl of via
info@voilaleusden.nl.

Samen streven we naar zo goed mogelijk onderwijs voor alle kinderen en een goed
werkklimaat voor leerkrachten en schoolleiding.

Door op ' lees meer' te klikken kunnen jullie de gehele informatiebrief vanuit de GMR lezen.

Belangrijke data

27 november: Groepen 5A en 5B: Mediales over programmeren
29 november: 8.15-8.45 uur: Kijkmoment groepen 1-2A, 1-2B, 1-2C
  5 december: Sintviering: Leerlingen om 12 uur vrij!
  6 december: Studiedag: Leerlingen vrij!
19 december: Kerstviering
20 december: 8.15-8.45 uur: Kijkmoment groepen 1-2A, 1-2B, 1-2C
22 december: Leerlingen 12 uur vrij! Start Kerstvakantie

Download (6)

Loysder Hoek: Kanjerschool!

Loysder Hoek is een Kanjerschool!
De Kanjertraining leert kinderen respectvol met zichzelf, elkaar en de school om te gaan. Van ouders en leerkrachten wordt verwacht dat zij - als zich problemen voordoen - oplossingen zoeken waar iedereen wat aan heeft en dat zij niet handelen uit irritatie, angst of onverschilligheid.

Dennis, onze Kanjercoördinator
Dennis is leerkracht in groep 4. Hij is ook Kanjercoördinator op Loysder Hoek. Dit houdt in dat hij er op toe ziet dat de Kanjerafspraken bij ons op school worden nageleefd en dat er een doorlopende lijn zit in de Kanjertraining. 

Als u als ouder voor onze school kiest, dan kiest u voor een school waar kinderen, leerkrachten, directie en ouders het verlangen hebben en hun best doen om respectvol met elkaar om te gaan.  Als het even mis gaat spreken we elkaar daar op rustige toon op aan, erop vertrouwend dat de ander het niet slecht heeft bedoeld.

Waarom de Kanjertraining?
Ouders en kinderen willen graag een veilige school, waar kinderen zichzelf kunnen zijn, zonder gepest of uitgelachen te worden. De Kanjertraining geeft handvatten voor sociale situaties. De doelen van de Kanjertraining zijn terug te vinden in de tekst van het Kanjerdiploma:
Hier ben ik.
Het is goed dat ik er ben.
Er zijn mensen die van mij houden.
Niet iedereen vindt mij even aardig.
Dat is niet erg.
Ik luister wel naar kritiek.
Ik zeg wat ik voel en wat ik denk.
Blijft iemand vervelend tegen mij doen?
Dan haal ik mijn schouders op. Jammer dan.
Doet iemand naar, dan doe ik niet mee.
Ik gedraag me als een Kanjer.
Want ik ben een Kanjer.

Bij 'LEES MEER' vinden jullie het protocol sociale veiligheid vanuit de Kanjertaining wat op onze school leidend is.

Kennismaken

Ook zo nieuwsgierig geworden naar onze school? Plan dan zo snel mogelijk een kennismakingsgesprek en kom een kijkje nemen in de school.

Contact

Willem Alexanderhof 8
3832 JN  Leusden

033-494 44 38
info@loysderhoek.nl