Nieuwsbrief
Nelson Mandela Quotes 2

Laatste nieuws!

Het schooljaar loopt langzaam naar het einde toe. Er staan nog veel lessen en activiteiten op de agenda voor kinderen en leerkrachten, maar natuurlijk daarbij ook voor u als ouder/verzorger!

We kijken uit naar de activiteiten in de komende periode zoals de meesters- en juffendag, het schoolkamp van groep 8, musical en afscheid groep 8 en de slotavond voor alle leerlingen en ouders van Loysder Hoek. Deze activiteiten zijn mogelijk door u als ouder, we kunnen niet vaak genoeg benadrukken hoe blij wij hier mee zijn! Zonder u lukt het niet om dit allemaal mogelijk te maken.

Ondertussen zijn we ook druk met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Het maken van planningen, invullen van studiedagen, het aantal groepen en uiteraard welke leerkracht volgend schooljaar voor welke groep staat. Zodra hier meer duidelijk over is, zullen wij u uiteraard informeren. De verwachting is dat dit rond 20 juni zal zijn.

Screenshot 2023 05 25 21.37.02

Nieuw lid oudergeleding MR

Een aantal weken geleden heeft u, via mail, een brief ontvangen over de vacature bij de oudergeleding van de MR.  Hierop heeft één kandidaat zich gemeld. Wij zijn blij dat Naoual Bennaghmouch zich wil inzetten voor onze school! Hierbij stelt zij zich voor:

Hallo, ik ben Naoual Bennaghmouch, moeder van drie kinderen. Mijn dochters Fatima (6) en Meryem El-Harchaoui (5) zitten beide in groep 1-2 van Loysder Hoek. Ik heb ook nog een zoontje Yaseen (1). Ik ben getrouwd met Karim en samen wonen wij sinds 2017 in de
Tabaksteeg. Ik ben 37 jaar, geboren in Marokko en getogen in Sittard (Limburg). In het
dagelijkse leven werk ik als huisarts in Hierden en Harderwijk.
Ik neem zitting in de Medezeggenschapsraad omdat ik het belangrijk vind dat ouders
een stem hebben in de besluitvorming op onze school. Ik zou mij graag willen inzetten voor het behouden en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Specifiek wil ik mij richten op het bevorderen van een veilige, inclusieve en positieve leeromgeving waarin alle kinderen de kans krijgen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Het is belangrijk dat er voldoende aandacht is voor de mentale gezondheid van kinderen. In mijn praktijk (als huisarts) zie ik helaas steeds meer kinderen met stress- en angstklachten. Ik geloof dat het onderwijs een belangrijke rol kan spelen in het voorkomen van deze klachten en het bevorderen van de veerkracht van kinderen.

Download (5)

Ouders gezocht voor de activiteitencommissie!

Voor komend schooljaar 2023-2024 zijn wij op zoek naar een aantal ouders die samen met Marloes (moeder van Thomas uit groep 4b) , Talitha (moeder van Suus uit groep 4 b)  en Gabriëlle (moeder van Tijmen uit groep 7) de organisatorische kant rondom alle activiteiten willen helpen vormgeven.

We willen graag een vaste kern ouders formeren die de activiteiten organisatorisch kan vormgeven. In de voorbereiding  help en ondersteun je het team van Loysder Hoek, je bent in de lead tijdens een activiteit (op de dag zelf) en stuur je de ouders aan die die dag leerlingen begeleiden en/of de activiteit uitvoeren.

Heel specifiek zoeken wij ook een ouder die de sportcommissie wil leiden. Er zijn vanaf groep 3 tot en met groep 8 met regelmaat schoolsporttoernooien waaraan onze leerlingen mee doen. Samen strijden voor Loysder Hoek! Het zorgt voor verbinding en saamhorigheid. Bij deze taak zorg je ervoor dat de aanmeldingen goed verlopen en dat er ouders zijn die op het sporttoernooi coach zijn.

Heb je interesse? Meld je aan bij Matthijs (mvreij@loysderhoek.nl) of bij Talitha (Talitha@rho-producties.nl)

Images

Vakantierooster 2023-2024

Het vakantierooster voor schooljaar 2023-2024 is bekend. Dit vakantierooster is vastgesteld door de GMR (Gezamenlijke Medezeggenschaps Raad) van alle scholen van Voila.

NB: Daarnaast zullen er nog 7 studiedagen voor de groepen 1 t/m 8 zijn.
Deze worden bekendgemaakt op de jaarkalender 2023-2024 die uitkomt in de laatste schoolweek van dit schooljaar.

Vakanties en vrije dagen:
Herfstvakantie: 16 oktober 2023 t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie: 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie: 19 februari 2024 t/m 23 februari 2024
Goede vrijdag: 29 maart 2024
Tweede Paasdag: 1 april 2024
Meivakante: 22 april 2024 t/m 3 mei 2024
Hemelvaart + extra vrije dag: 9 en 10 mei 2024
Pinksteren: 20 mei 2024
Zomervakantie: 15 juli 2024 t/m 23 augustus 2024

12 uur vrij:
Dinsdag 5 december 2023
Vrijdag 22 december 2023
Vrijdag 12 juli 2024

Download (6)

Uitblinkers en aandachtspunten tevredenheidsonderzoek

Afgelopen maart is er onder leiding van Marianne Kuiper, stafmedewerker onderwijskwaliteit van Voila, een stakeholdersanalyse geweest naar aanleiding van het tevredenheidsonderzoek. Samen met 3 teamleden en 3 ouders zijn de uitblinkers en de aandachtspunten geformuleerd.

Uitblinkers:
- Schoolklimaat en veiligheid: Leerlingen vinden het leuk op school, leuk in de klas en voelen zich veilig
- Regels en structuren zijn duidelijk aanwezig in/op school.
- Leerlingen zijn tevreden over de manier van lesgeven.
- Oog voor meerbegaafde leerlingen.
- De leerkracht geeft het kind zijn/haar mogelijkheden en talenten te ontwikkelen.

Aandachtspunten:
- Leerling meer stem in zijn/haar (leer)ontwikkeling geven: Eigenaarschap.
- Verbeteren van de wijze waarop wij communiceren met jullie, als ouders.
- Meer informatie vanuit team naar ouders over wat er op school gebeurt.
- Leerkrachten vertellen leerlingen duidelijk wat ze goed of fout doen.
- Leerlingen worden uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen.

Wij zijn heel blij met jullie feedback en zijn natuurlijk trots op de uitblinkers!
Daarnaast gaan wij graag met de aandachtspunten aan de slag. Deze zullen bij de speerpunten van volgend schooljaar terugkomen. U kunt via de nieuwsbrief (volgend schooljaar) een terugkoppeling hiervan verwachten.

Belangrijke data

29 mei: Pinksteren: alle leerlingen vrij!
31 mei: Groep 7: Praktisch verkeersexamen
2 juni: Meesters- en juffendag
7, 8 en 9 juni: Kamp groep 8
19 juni: Studiedag: Alle leerlingen vrij!
28 juni: Groep 8: Kennismakingsdag Voortgezet Onderwijs
28 juni: Een uurtje in de nieuwe groep 
29 juni: Groep 8: Afscheidsavond met musical 
3 juli: Rapport mee naar huis
4 juli: Slotavond
5 juli: Uitzwaaien groep 8
7 juli: 12.00 uur: Start zomervakantie!

Kennismaken

Ook zo nieuwsgierig geworden naar onze school? Plan dan zo snel mogelijk een kennismakingsgesprek en kom een kijkje nemen in de school.

Contact

Willem Alexanderhof 8
3832 JN  Leusden

033-494 44 38
info@loysderhoek.nl