Nieuw lid oudergeleding MR

Hallo, ik ben Naoual Bennaghmouch, moeder van drie kinderen. Mijn dochters Fatima (6) en Meryem El-Harchaoui (5) zitten beide in groep 1-2 van Loysder Hoek. Ik heb ook nog een zoontje Yaseen (1). Ik ben getrouwd met Karim en samen wonen wij sinds 2017 in de
Tabaksteeg. Ik ben 37 jaar, geboren in Marokko en getogen in Sittard (Limburg). In het
dagelijkse leven werk ik als huisarts in Hierden en Harderwijk.
Ik neem zitting in de Medezeggenschapsraad omdat ik het belangrijk vind dat ouders
een stem hebben in de besluitvorming op onze school. Ik zou mij graag willen inzetten voor het behouden en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Specifiek wil ik mij richten op het bevorderen van een veilige, inclusieve en positieve leeromgeving waarin alle kinderen de kans krijgen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Het is belangrijk dat er voldoende aandacht is voor de mentale gezondheid van kinderen. In mijn praktijk (als huisarts) zie ik helaas steeds meer kinderen met stress- en angstklachten. Ik geloof dat het onderwijs een belangrijke rol kan spelen in het voorkomen van deze klachten en het bevorderen van de veerkracht van kinderen.

Kennismaken

Ook zo nieuwsgierig geworden naar onze school? Plan dan zo snel mogelijk een kennismakingsgesprek en kom een kijkje nemen in de school.

Contact

Willem Alexanderhof 8
3832 JN  Leusden

033-494 44 38
info@loysderhoek.nl