Groep 6 | Online

Welkom op de groepspagina van groep 6. Voor vragen kunt u terecht bij Marjolein Alblas en/of Christa van Egdom
malblas@loysderhoek.nl
cvegdom@loysderhoek.nl
Tel. 033-494 44 38

Voor de ouders

  • 1 april Google Meet 13:00 - 14:00 uur
  • 10 april Goede Vrijdag
  • 13 april Tweede Paasdag
  • 16 april Werkstuk inleveren
  • 24 april Start meivakantie

Gym
Wij gymmen dit schooljaar op dinsdag en donderdag. Gymkleding plus stevige schoenen zijn een must!

Parnassys
Via Parnassys is het mogelijk om de resultaten van uw kind in te zien. Mochten er onduidelijkheden zijn,  dan kunt u een afspraak met ons maken.

Squla
De kinderen kunnen hier ook thuis gratis gebruik van maken. Squla heeft een tijdslimiet en is van 10:00 tot 15.30 uur elke dag gratis beschikbaar. Ieder kind heeft een inlognaam en wachtwoord gekregen.

Wat gaan we doen

Rekenen:
Inmiddels zijn de kinderen druk bezig met breuken, cijferend optellen en aftrekken. Inmiddels worden de getallen steeds groter. We gaan al richting 100.00. 

Taal:
Binnen het menselijk lichaam is de spijsvertering erg belangrijk. Inmiddels werken de kinderen al een beetje hoe dit werkt.

Kanjertraining:
Plagen, buitensluiten, pesten en/of groepsdruk: dit zijn geen leuke dingen. Toch is het goed om hier met elkaar over te praten. Wat kun je doen als dit jou overkomt, of doe je het misschien soms zelf ook wel eens....? De klas weet al heel vaak een goede oplossing te bedenken voor dit soort gebeurtenissen.

In Classroom is een leuk werkboekje toegevoegd.

Voor de kinderen

  • Elke dinsdag krijgen jullie Nieuwsbegrip (begrijpend lezen) in de klas. Hier hoort huiswerk bij. Thuis kun je op de computer inloggen via thuis.basispoort.nl om de extra opdrachten (Andere Tekstsoorten en Woordenschat ) te maken. Zorg ervoor dat dit vóór de dinsdag erop af is.

Om je op te verheugen

Wist je dat....
Er echt een moment komtdat wij weer naar school kunnen gaan.

De Pasen er weer bijna aankomt.

De meivakantie al heel snel is.

Foto's uit de groep

info@loysderhoek.nl