Groep 5 | Online

Welkom op de groepspagina van groep 5. Voor vragen kunt u terecht bij Daphne van Eijndhoven.
dveijndhoven@loysderhoek.nl
Tel. 033-494 44 38

Voor de ouders

 • 21 oktober: start herfstvakantie
 • 30 oktober: hoofdluiscontrole
 • 31 oktober: nieuwsbrief
 • 1 november: inloop 8.30
 • 4 november: Studiedag; kinderen vrij
 • 18 november: start voortgangsgesprekken
 • 29 november: nieuwsbrief
 • 5 december: sinterklaasviering (surprise) 
 • 6 december: studiedag; kinderen vrij 
 • 17 december: kerstviering
 • 20 december: nieuwsbrief en kinderen om 12 uur vrij. 

Parnassys
Via Parnassys is het mogelijk om de resultaten van uw kind in te zien. Mochten er onduidelijkheden zijn,  dan kunt u een afspraak met mij maken.

Squla
De kinderen kunnen hier ook thuis gratis gebruik van maken. Squla heeft een tijdslimiet en is tot 15.30 uur elke dag gratis beschikbaar. Ieder kind heeft een inlognaam en wachtwoord gekregen.

Gym
Wij gymmen dit schooljaar op dinsdag en donderdag. Gymkleding plus stevige schoenen zijn een must!

Wat gaan we doen

Rekenen
Wij zijn druk bezig met de tafels.
Het oefenen van de tafels blijft belangrijk. Zeker nu de deelsommen er ook aan komen.

Taal
Inmiddels zijn wij bezig met het thema Nacht. We luisteren naar gedichten over de nacht en gaan uiteindelijk een eigen dichtbundel maken! 

Kanjertraining
Wij sparen met de klas voor smileys. 
Inmiddels gaan wij als een speer.

Voor de kinderen

Elke dinsdag doen we Nieuwsbegrip in de klas. Thuis kun je op de computer inloggen via thuis.basispoort.nl om de extra opdrachten (Andere Tekstsoorten) te maken. 

Om je op te verheugen
5 december: Sint op school
17 december: Kerstviering
19 december: zwemmen! 
20 december: 12.00 start kerstvakantie

Foto's uit de groep

info@loysderhoek.nl