Groep 4 | Online

Welkom op de groepspagina van groep 4. Voor vragen kunt u terecht bij Marlene van de Grootevheen.
mvdgrootevheen@loysderhoek.nl
Tel. 033-494 44 38

Voor de ouders

Parnassys
Via Parnassys is het mogelijk om de resultaten van uw kind in te zien. Mochten er onduidelijkheden zijn,  dan kunt u een afspraak met mij maken.

Gym
Wij gymmen dit schooljaar op dinsdag en donderdag. Gymkleding plus stevige schoenen zijn een must!

Parro

In de Parro hou ik u op de hoogte van alle leerdoelen en activiteiten van onze school. 

Wat gaan we doen

Rekenen
Wij zijn druk bezig met tafel situaties. Wanneer gebruik ik een tafel-som? Herken ik 'm in een plaatje. Verder bereiden we de sommen t/m 100 uit. 

Taal
Met Taal leren we nieuwe woorden aan en gaan we die toepassen in verschillende situaties. De kinderen vinden het heerlijk om een Kahoot te doen over de aangeleerde woorden. 

Kanjertraining
Wij sparen met de klas voor bingo stokjes. Is de bingo kaart vol? Dan volgt er een leuke beloning. Zo hebben we pyjama dag gehad en een filmmiddag! 

Belangrijke data: 
 

11 maart: boerderijbezoek
14 maart: start themaweek techniek
14 maart: tennisles bij LTV Lockhorst
15 maart: Kunst Centraal: Mediakunst
11 en 12 april : schoolfotograaf
14 april: paasviering
15 april: Goede vrijdag: vrij
22 april: Koningsspelen
23 april start meivakantie

Foto's uit de groep

info@loysderhoek.nl