Combinatiegroepen zijn uitdagend !

Anne, 10 jaar: "Ondanks dat we in een combinatieklas zitten, zijn we toch met elkaar één groep."

Geborgenheid

Bij ons op school kan je jezelf zijn. Je leert wat en wie bij je passen.

Actief in sport

Sporten geeft je energie en teamspirit. Daarom doet de Loysder Hoek actief mee aan allerlei toernooien. 

Op deze pagina kunt u algemene informatie lezen over de diverse (combinatie)groepen bij ons op school. Vanaf het nieuwe schooljaar heeft iedere groep ook een eigen online pagina waarop gecommuniceerd wordt met ouders en kinderen. Deze online pagina's zijn nog niet allemaal gevuld. Om een indruk te krijgen van het resultaat gaat u naar
Groep 6 Online

Groep 1 - 2

De start op de basisschool is een grote stap, zowel voor een kind als voor ouders. Een toegankelijke en veilige omgeving met veel individuele aandacht is belangrijk in deze fase. Zo is het onderwijs in deze groep ook ingericht. Zo wordt de individuele aandacht gewaarborgd. In de groepen 1 - 2 staan Kim Mol-van der Burg, Anouk Koopmanschap, Vincent de Wit en Elma Bunnik voor de klas.

Naar  Groep 1-2 Online

Groep 3

In groep 3 gaan de kinderen serieus aan het werk. Spelenderwijs leren maakt plaats voor pro-actief leren en ervaren. Ook sociaal-emotioneel gaan de kinderen met zichzelf en met elkaar aan de slag. We leren schrijven, ontwikkelen taal(gevoel) en starten met de eerste echte rekensommen. Een spannend en belangrijk schooljaar. Voor de klas staat Maaike Klootwijk

Naar Groep 3 Online

Groep 4

Waarmee in groep 3 is gestart, wordt in groep 4 intensief voortgezet. In deze jaren wordt veel aandacht besteed aan rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen. Schrijf- en leesvaardigheid, maar ook netheid van werken en werkhouding zijn in deze jaren belangrijk. Ook hier geldt leren = ervaren. Voor de klas staat Maaike Klootwijk.

Naar Groep 4 Online

Groep 5 en 6

Wat in groep 4 is gezaaid, wordt in groep 5 en 6 wederom intensief voortgezet. In deze groepen worden 'leren = ervaren' doorontwikkeld. We verdiepen ons meer in de vakken, we automatiseren onze kennis (zodat deze beklijft) en we blijven onze eigen talenten ontdekken en ontwikkelen. In groep 6 starten de kinderen ook met het plannen van hun schoolwerk. Vakken als geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en techniek worden spelenderwijs aangeboden vanaf groep 5. Marjolein Alblas (groep 6) en Christa van Egdom (groep 6) en Marlene (groep 5) begeleiden deze groepen.

Naar Groep 5  en 6 Online

Groep 7 en 8

De middelbare school komt in zicht.Twee belangrijke jaren breken aan. We zetten alles op alles: rekenen en spelling worden nog intensiever geautomatiseerd en we besteden veel aandacht aan de algemene ontwikkeling (wereldoriëntatie). In deze twee groepen wordt HARD gewerkt. Maar er is ook tijd voor ontspanning: samen op kamp, de musical, sport, creamiddag en samen de natuur in. De groep 7 staat onder de bezielende begeleiding van meester Dennis Nauta en groep 8 van het coachduo Margot Sloof en Carla Berghuis.

Naar Groep 7 - 8 Online

Groepsdoorbrekend werken

Op de Loysder Hoek ervaren kinderen, ouders en leerkachten dagelijks hoe plezierig het is om op verschillende niveaus en op verschillende leeftijden met elkaar samen te werken, te leren en te ervaren. Het is ons inziens de beste voorbereiding op het vervolgonderwijs en daarna op het functioneren in de maatschappij. Die maatschappij verwacht van haar burgers een generatie-overschrijdende attitude. Op de Loysder Hoek wordt deze attitude al vanaf groep 1 positief ontwikkeld. Meer weten? Neem contact op met Matthijs van Reij, directeur van de Loysder Hoek.

Neem contact op

info@loysderhoek.nl