De jeugd is de toekomst

Daar investeren we gezamenlijk in. Iedere dag opnieuw. Vanuit teamspirit, dus met elkaar en dat vraagt om een duurzame afstemming.

Eigentijds 

Vertel het me en ik zal het vergeten, laat mij het zien en ik zal het onthouden, laat mij het ervaren en ik zal het mij eigen maken.

Met elkaar

Sociaal en emotioneel leren onze kinderen van elkaar onder de veilige vleugels van hun leerkracht.

Visie op onderwijs

De Loysder Hoek is een leef- en leergemeenschap. Kinderen en leerkrachten creëren samen een veilige plek waar de kinderen zichzelf en hun talenten kunnen ontwikkelen. Binnen deze veiligheid weten kinderen dat zij geaccepteerd worden zoals zij zijn en dat zij mede verantwoordelijk zijn voor hun eigen keuzes en gedrag. De kinderen ervaren dat ze tot een groep behoren en beleven samen identiteit, oefenen sociale vaardigheden, werken en leren, zowel gezamenlijk als individueel.

Leren door spel, onderzoek en oefening

Leren door spel, onderzoek en oefening is een actief proces, waaraan op de Loysder Hoek veel aandacht wordt besteed. Motivatie, belangstelling, leerstijl en een rijke leeromgeving zijn hierbij noodzakelijk. Dat vraagt om variëteit, maatwerk en creativiteit. De leerkracht is coach van zijn/haar kinderen. Als coach stimuleert en ondersteunt de leerkracht kinderen in hun omgeving en in hun ontwikkeling.

Extra expertise

Aan extra expertise op onderwijstechnisch niveau heeft de Loysder Hoek veel te bieden. We hebben een hoogbegaafdheidspecialist, een Kanjercoördinator, een rekenspecialist, een leesspecialist, een gedragsspecialist, een specialist dyslexie en een vertrouwenspersoon voor de kinderen. Regelmatig doet de Loysder Hoek mee aan een internationale uitwisseling van leerling- leerkrachten. Via dit programma kan er bijvoorbeeld Spaanse les aangeboden worden aan leerlingen die daar belangstelling voor hebben. En dan is er natuurlijk de Kanjertraining, een vaste pijler in ons lesaanbod.

Meer lezen

Schoolgids en jaarplan

Via onderstaande link zijn onze schoolgids en jaarplan te downloaden. Hierin vindt u informatie over de achtergronden van ons onderwijs en over de manier waarop wij werken. Deze gids is bedoeld voor ouders die nu al kinderen op onze school hebben, maar ook voor ouders die in de toekomst een basisschool voor hun kind(eren) gaan kiezen.
In de schoolgids staat allerlei praktische informatie over het schooljaar 2017-2018.

Op school hanteren wij de Kanjertraining om te zorgen voor een veilig schoolklimaat. Wij verwachten dat leerlingen, ouders en leerkrachten zich hier aan houden.

Download hier het omgangs- en gedragsprotocol.

Download schoolgids en jaarplan

Waarom de Loysder Hoek

Wie kiest voor de Loysder Hoek, kiest voor:
Veiligheid en een prettige, persoonlijke omgeving door de kleinschaligheid.
Doelgericht onderwijs met goede onderwijsresultaten.
Een ervaren en enthousiast team met veel aandacht voor het individu.
Een duurzame samenwerking tussen ouders, kinderen en leerkrachten.
Een christelijke identiteit met respect en zorg voor elkaar.
Gerichte aandacht voor de ontwikkeling van talenten en van creativiteit.
Een grote mate van betrokkenheid. 

Historie

De oorsprong van de Loysder Hoek begint in 1951. Toen werd de eerste School met de Bijbel van Leusden opgericht. De school was gehuisvest in twee lokalen naast de openbare school aan de Ooievaarshorsterweg in Leusden. Sindsdien is de school twee keer verhuisd totdat we nu gevestigd zijn in het mooie Multi Functioneel Centrum (MFC) Antares. Met een prachtige gymzaal en een inpandige bibliotheek.

De Loysder Hoek heeft bij de start van het schooljaar 2018-2019 166 leerlingen. Per januari 2019 is het aantal leerlingen gegroeid naar 180 leerlingen, verdeeld over 8 groepen.

Ons team

Kim Mol-van der Burg | Groep 1-2    

E-mail Kim

Clemens Overeem |  Groep 3-4                 

E-mail Clemens

info@loysderhoek.nl