De jeugd is de toekomst

Daar investeren we gezamenlijk in. Iedere dag opnieuw. Vanuit teamspirit, dus met elkaar en dat vraagt om een duurzame afstemming.

Eigentijds 

Vertel het me en ik zal het vergeten, laat mij het zien en ik zal het onthouden, laat mij het ervaren en ik zal het mij eigen maken.

Met elkaar

Sociaal en emotioneel leren onze kinderen van elkaar onder de veilige vleugels van hun leerkracht.

Uit de nieuwsbrief

'Met het Kind in de kribbe herleeft de hoop op een nieuw begin. Kerstmis is een boodschap van hoop en van licht: Het leven doet ertoe, wij samen doen ertoe"(Z.M. Koning Willem Alexander).

Met trots kijken we terug op de geslaagde kerstviering van afgelopen dinsdag! Al die kinderen, met glitter op de wangen, prachtige rokjes, glitterjurkjes en stropdasjes; ze kwamen allemaal waardig langslopen. De sfeer zat er goed in; Er werd gedanst, voorgelezen, gezongen en gebeden. Om zo’n gezellige viering voor elkaar te krijgen was er achter de schermen hard gewerkt. Christa, Clemens en Anouk waren namens het team de kartrekkers. Dat ze wat zenuwachtig waren vlak voor het begin was tijdens de viering niets meer van te merken! In de klassen was hard geoefend met de liedjes en de dansjes waren ingestudeerd. Na afloop van de viering in de Dorpskerk ging iedereen in een lichtjesoptocht naar de Loysder Hoek. Het ouderbuffet en de hapjes in de klas voor de kinderen waren een succes! De Mof zorgde weer kosteloos voor glühwein en warme chocolademelk. Heel veel dank daarvoor!

Touchscreens en Chromebooks
Op vrijdag 22 december worden de huidige digitale schoolborden verwijderd en zullen nieuwe touchscreens geplaatst worden.  Daarnaast zijn er 42 nieuwe Chromebooks voor de leerlingen aangeschaft en nieuwe devices voor de leerkrachten. Deze zijn afgelopen week binnen gekomen.  We zijn hier ontzettend blij mee! Wij konden niet wachten om deze hardware in te zetten als verrijking van ons onderwijs. Zoals u heeft kunnen lezen in de nieuwsbrief van oktober vinden wij het belangrijk om thematisch digitaal onderzoekend en ontdekkend te leren bij onder andere wereldoriëntatie. 

Tevredenheidsonderzoek
Eind oktober is het tevredenheidsonderzoek afgenomen onder leerlingen, ouders en medewerkers. Wat vinden zij van de school? En hoe denken zij over het onderwijs, de cultuur, etc.?
Inmiddels hebben we de uitslag ontvangen. In de volgende nieuwsbrief van januari kunt u
de conclusies, tips, tops en acties lezen.

Rapporten
Op 19 januari krijgen de leerlingen hun eerste rapport mee naar huis. Rapportmappen die nog thuis liggen, graag vóór woensdag 10 januari laten inleveren door uw kind(eren) bij de juf of meester.

LeusdenZeT
Afgelopen week is de oprichting van wijkvereniging LeusdenZeT een feit geworden. Via deze nieuwsbrief willen wij jullie graag informeren over de voortgang van de Wijkvereniging van Leusden-Zuid en Tabaksteeg: LeusdenZeT.

Bidgroep
De gebedsgroep komt bij elkaar van 13.15-14.00 uur op de eerste vrijdag (in vakanties de eerst vlgd) van de maand. Adres: Damreesche spoor 61 (telnr. 06-1239 0860).

Loysder Hoek: afvalvrije school!
 Loysder Hoek gaat na de Kerstvakantie afval gescheiden inzamelen. Trouwens...vanaf dat moment zijn alle basisscholen van Voila afvalvrij! We willen graag aansluiten bij de thuissituatie van leerlingen in Leusden. We vinden het heel belangrijk dat onze leerlingen bijdragen aan een duurzame leefomgeving. Wij zijn verantwoordelijk voor onze wereld, nu en voor later!
De Groene Belevenis zal ons helpen om de leerlingen te leren hoe en waarom afval gescheiden wordt. Om de hoeveelheid afval te verminderen ontvangt iedere leerling een Dopper-drinkfles. Dit is een duurzame drinkfles die de grote hoeveelheid drinkpakjes kan vervangen. Drinkpakjes zorgen namelijk voor het grootste
deel van het PMD-afval op school. Wij vragen u om de drinkfles (en een broodtrommel) te gaan gebruiken voor het meegeven van de tussendoortjes en of lunch. Neemt uw kind alsnog een drinkpakje, blikje, wegwerpflesje of plastic verpakking mee naar school, dan hebben we op school afgesproken dat de lege
verpakking weer mee terug naar huis gaat. Hiermee kunnen we de hoeveelheid PMD-afval met
75 tot 85% terugbrengen. Op dinsdag 9 januari 2018 zal wethouder van Beurden, onder toeziend oog van de hele school, een intentieverklaring tekenen!  
Hier vindt u verdere informatie (informatiebrief Stichting Voila).

KANJERWEEK
Na de kerstvakantie (8 t/m 12 januari) zal de Kanjertraining in alle groepen centraal staan. De KANJERweek bevat een aantal basiselementen van de Kanjertraining zodat er een duidelijk fundament wordt neergelegd om het vervolg van de lessen op voort te bouwen. De onderdelen uit de KANJERweek zullen terugkomen in de speciaal daarvoor ontwikkelde lessen maar ook tijdens de pauzes en in de wandelgangen zal er aangesloten worden op de ‘Kanjerafspraken’ en spreken we de ‘Kanjertaal’.

Het team van de Loysder Hoek wenst iedereen gezegende Kerstdagen en een gelukkig 2018!

We zien jullie allemaal weer terug op maandag 8 januari. Om 8.15 uur gaat de deur open en tot 8.45 uur is er de mogelijkheid om elkaar een goed nieuwjaar te wensen.

Ander nieuws

Jarigen in JANUARI
  3: Jan: groep 7 
10: Milou: groep 7
13: Lynn: groep 3
15: Jelmer: groep 7
22: Mirthe: groep 5
24: Babette: groep 1/2
30: Semmy: groep 1/2

Nieuw op school
In de maand januari komen er 3 nieuwe leerlingen bij ons op school: Puk Wiegel (broertje van Benjamin uit groep 2) wordt op 9 januari 4 jaar. Joep Janmaat wordt op 21 januari 4 jaar en op 29 januari viert Eva Ticheler (zusje van Judith uit groep 3) haar 4e verjaardag. We heten jullie binnenkort allemaal van harte welkom en heel veel plezier bij ons op school!

Leerlingenraad denkt mee over schoolplein
Afgelopen week heeft onze leerlingenraad, samen met de leerlingenraad van 't Palet, mee kunnen denken denken over de inrichting van het schoolplein van de twee scholen. Onder leiding van Mariska Thieme van Bureau RIS zijn met natuurmaterialen maquettes gemaakt van hun droomspeelplek. Deze maquettes staan de komende weken in beide scholen. Door het intensieve gebruik van het schoolplein de afgelopen jaren is er vanuit de scholen aangegeven dat er kritisch gekeken moet worden naar een herinrichting hiervan. Samen met Bureau Ruimtelijke Inrichting Speelnatuur uit Gouda, de gemeente en stichting Voila worden er nu stappen gezet met als doel voor aankomend schooljaar aanpassingen te realiseren. Ook de buurtbewoners worden in dit proces betrokken. Een ding is wel duidelijk: Leerlingen en leerkrachten willen een uitdagende, stimulerende speelplek! 

Wereldoriëntatie: BLINK Wereld = zelf onderzoeken!
Op Loysder Hoek werken wij inmiddels 2 schooljaren met de digitale wereldoriëntatiemethode Blink Wereld. Een leerzame methode waarbij de kinderen op het gebied van geschiedenis, aardrijkskunde en natuur/techniek op onderzoek uitgaan. Ditschooljaar zullen we deze losse vakgebieden geïntegreerd aanbieden in thema’s. Deze sluiten aan bij hoe kinderen naar de wereld kijken en zorgen er tegelijkertijd voor dat de belangrijkste aspecten van de wereld aan bod komen. Denk aan onderwerpen als klimaatverandering, verschillende culturen of de verdeling van eten. Binnen een thema werken de kinderen aan een eindopdracht, zoals het bedenken van een restaurant waarin je gerechten uit de hele wereld tegenkomt. Het ene thema heeft meer aspecten van aardrijkskunde en geschiedenis in zich, het andere thema is bijvoorbeeld meer natuur en aardrijkskunde.

Loysder Hoek: Sterk en aantrekkelijk!
We merken aan alles dat ouders en leerlingen steeds vaker de Loysder Hoek weten te vinden! De afgelopen maanden zijn er veel leerlingen in groep 1 gestart, maar daarnaast is er ook veel zij-instroom in de groepen 3 t/m 7. Het mag duidelijk zijn: het schoolteam en onze leerlingen zijn trots op de school!
Sterk, omdat wij een duidelijke missie en visie hebben met onze pijlers en doorgaande lijnen van groep 1 t/m 8. Aantrekkelijk, omdat wij verbondenheid laten zien tussen leerkrachten, leerlingen en ouders. In alle geledingen straalt het positivisme er van af om van en met elkaar te leren en te ontwikkelen. Mooie ingrediënten om een fijne en geweldige school te zijn. Prachtig om met elkaar uit te dragen in Leusden hoe bijzonder de Loysder Hoek is! 

Loysder Hoek: aandacht voor een goede werkhouding
Op het gezamenlijk teamoverleg van 12 december hebben wij ons verdiept in de manier waarop wij de positieve werkhouding van onze leerlingen naar een nog hoger plan kunnen tillen. Onder begeleiding van Eke Blijham van de CED-groep hebben wij gesproken over welke factoren er toe doen bij een optimale werkhouding van leerlingen. We hebben een 0-meting gedaan om goed in beeld te krijgen waar wij staan op onze school en welke positieve elementen wij nog kunnen toevoegen om de werkhouding te verbeteren. We krijgen terug dat wij een goede basis hebben op taakhouding en zelfstandig werken. Maar...wij zijn ambitieus en willen steeds beter worden! Kernwoorden zijn: consequent, structuur, medeverantwoordelijk, en gedragsinstructies positief formuleren. Hierbij zorgen wij in de groepen 1 t/m 8 steeds voor de verbinding met de Kanjertraining en de 7 gewoonten van Covey. Vanaf januari zullen de leerkrachten regelmatig met de leerlingen de werkhouding en taakgerichtheid bespreken. 

Juffen en meester in de schoolbanken
Marjolein volgt dit schooljaar bij SamenWerkingsVerband de Eem de opleiding tot talentbegeleider. Tijdens deze opleiding wordt dieper ingegaan op meer- & hoogbegaafdheid bij kinderen. Het gaat om een stuk signalering en (h)erkenning, maar vooral: hoe kunnen we deze kinderen op school goed onderwijs geven? 
Want, onderwijs geven aan cognitief getalenteerde kinderen is een uitdaging. Tijdens de opleiding draait het om praktijkvoorbeelden, praktijkmensen en praktijkoplossingen. Kortom: Marjolein hoopt na de afronding een nieuwe gereedschapskist aan 'tools' mee te nemen naar de Loysder Hoek!

Clemens, Christa en Anouk hebben net de tweedaagse van de Kanjertraining gevolgd.
Naast de basisuitleg van alle handleidingen, methodes en materialen gingen zij ook vooral praktisch aan de slag. De verschillende werkvormen en spellen gaven inzicht en zijn makkelijk toepasbaar in iedere groep. 
Daarnaast konden zij zelf ervaren hoe je vanuit de verschillende invalshoeken kunt reageren op een bepaalde situatie.
Kinderen zijn allemaal uniek en anders. Iedereen mag zichzelf zijn en zij leerden hoe je ieder kind in zijn kracht (witte pet) kan zetten met daarbovenop een rode, gele of zwarte pet. Als leerkracht, kind, klasgenoot en ouder zijn wij met elkaar verantwoordelijk om de kinderen keer op keer in zijn/haar kracht te zetten en dit te behouden. Zij kijken er naar uit om aan de slag te gaan en een bijdrage te leveren aan deze gezamenlijke verantwoordelijkheid!

Internationalisering

Op de Loysder Hoek neemt internationalisering een belangrijke plaats in. We willen onze leerlingen voorbereiden op een internationale samenleving, wereldburgerschap en ze een breder perspectief meegeven op de wereld. Daarom hebben we bewust ingezet op Engels in alle groepen, de inzet van het kindertijdschrift SamSam over jonge wereldburgers en de samenwerking met de Marnix Academie wat betreft internationale studenten. Daarnaast zitten we in een oriënterende fase wat betreft het toevoegen van internationale uitwisseling aan ons schoolcurriculum. Deze stap is op dit moment vrij uniek in het basisonderwijs!

Kindgesprekken

Op de Loysder Hoek hebben de leerkrachten kindgesprekken met alle leerlingen. Voor ons onderwijs is het essentieel dat de leerlingen betrokken worden bij het leerproces. In de gesprekken komen doelen aan de orde, hoe ze de lessen ervaren, wat voor hen belangrijk is, wat ze van de leerkracht nodig hebben en waar ze samen mee aan de slag gaan. Kortom: eigenaarschap bij onze leerlingen! We zoeken hierbij nadrukkelijk de verbinding met de 7 gewoonten van Covey. 

Plusgroep

Door Judith van Loenen.
Op vrijdag krijgen de kinderen die verrijkingsonderwijs krijgen even extra aandacht. Hoe werkt dat nou? De leerkrachten signaleren in de klas dat een kind zijn werk wel heel erg goed maakt. Ook de toetsen zijn meer dan prima. Als er tijdens de lessen ook nog eens goed wordt meegewerkt en de kinderen soms opvallende antwoorden geven, dan wordt de optelsom gemaakt. Deze kinderen kunnen in aanmerking komen voor compacten (regulier werk minderen) en verrijken (aanvulling en verdieping). Samen met het kind bekijk ik dan op welk vakgebied dat is, wat het kind nog wil leren en welk onderwerp het kind aanspreekt. Het werk gaat mee de klas in en op gezette tijden maakt de leerling het werk. Een rekentijger -inzicht in rekenen en creatieve oplossingen zoeken-, een webkwestie -onderzoek plegen naar een interessant onderwerp-, Spaanse les, wiskunde, of zelf bestuurbare auto’s maken met diverse materialen. De kinderen krijgen op donderdag tips en adviezen om ermee verder te kunnen in de klas. Zowel de eigen leerkracht als de leerling zelf blijven eigenaar van hun werk; op donderdag worden ze enkel gecoacht. Fijn dat de coach er zelf ook nog wat van opsteekt; de sensoren van de vleermuis, de bewoners van de iglo en de synas en cocinas…. Daar krijg je wel dorst van trouwens! 

Inloopmoment ouders

Ontzettend gaaf om te zien dat jullie massaal afkomen op het inloopmoment. Het is het eerste jaar dat wij op deze manier jullie iets over de school en de klas laten zien. Zoals jullie hebben kunnen zien zijn de kinderen aan zet! Zij bedenken, in overleg met de juf of meester, wat en hoe ze iets waar zij trots op zijn uit de groep aan jullie willen presenteren.

Een van de belangrijkste 21-eeuwse vaardigheden is het kunnen presenteren (communicatie). Kinderen van nu zullen anders voorbereid moeten worden voor hun toekomstige baan. Wij willen graag dat kinderen leren presenteren, eigenaarschap laten zien en natuurlijk gewoon vol trots leren vertellen wat zij doen op school en wat zij goed kunnen!

Op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in en rondom de Loysder Hoek? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief. Deze verschijnt eens per maand.

Aanmelden 

Versturen

info@loysderhoek.nl