De jeugd is de toekomst

Daar investeren we gezamenlijk in. Iedere dag opnieuw. Vanuit teamspirit, dus met elkaar en dat vraagt om een duurzame afstemming.

Eigentijds 

Vertel het me en ik zal het vergeten, laat mij het zien en ik zal het onthouden, laat mij het ervaren en ik zal het mij eigen maken.

Met elkaar

Sociaal en emotioneel leren onze kinderen van elkaar onder de veilige vleugels van hun leerkracht.

Deel 1: uit de nieuwsbrief

'We kunnen niet van alle kinderen dezelfde sterren maken. Maar we kunnen ze wel allemaal laten schitteren!'

We hopen dat jullie hebben genoten van een heerlijk zonnige herfstvakantie. Nu weer op school ieders talenten laten ontwaken!

Het team van de Loysder Hoek heeft de passie om elke dag beter onderwijs te verzorgen voor onze kinderen! Kwaliteit ontstaat als leerkrachten geïnspireerd zijn, als er sprake is van enthousiasme en voor liefde voor hetgeen ze doen. Dat zien jullie terug. Het team legt de verbinding met gewoonte 6 van Covey: het creëren van synergie! We denken in gemeenschappelijke doelen en hebben verbondenheid. Hierdoor kunnen wij gestructureerd werken aan professionalisering. Om dit krachtig neer te zetten, zijn wij met Lesson Study gestart: Het ontwerpen van gezamenlijke lessen, samen uitvoeren en observeren. We bespreken het na en voeren nogmaals uit. Deze werkwijze evalueren, implementeren en borgen we. Op donderdag 2 november wordt er bij elkaar in de lessen geobserveerd. Om dit mogelijk te maken zullen er in verschillende groepen invallers vanuit de invalpool staan. Op deze dag stond er ook een inloopmoment voor de ouders van 8.30-8.55 uur gepland. Deze wordt verplaatst naar donderdag 16 november om dezelfde tijd.

U heeft deze week een mail (naar één van beide ouders) ontvangen met een link naar het tevredenheidsonderzoek. Per gezin kunt u dus éénmaal het onderzoek invullen. U mening over de Loysder Hoek vinden wij heel belangrijk. Het helpt ons de kwaliteit in kaart te brengen en te verbeteren. U heeft tot 10 november de tijd om het in te vullen. 

Inmiddels is het al weer vier jaar geleden dat wij als eerste school in Leusden geheel overgingen op Chromebooks. We zijn ontzettend tevreden over hoe wij deze hardware kunnen inzetten als verrijking van ons onderwijs. Wij vinden het belangrijk om thematisch digitaal onderzoekend en ontdekkend te leren bij onder andere wereldoriëntatie. Hierdoor en door de groei van de school zien we de noodzaak om het aantal Chromebooks te verdubbelen. We kunnen dan of met 2 groepen tegelijk of met 4 groepen in tweetallen werken. Daarnaast zullen de huidige digitale schoolborden vervangen gaan worden voor 70 inch touchscreens. Het is de bedoeling dat rond de komende Kerstvakantie deze aanpassingen/aanvullingen plaatsvinden.  

MR-nieuwe leden
Naar aanleiding van onze oproep voor nieuwe leden
voor de oudergeleding van de MR zijn we blij te kunnen melden dat drie enthousiaste ouders
zich hebben gemeld.
De afgelopen jaren is gebleken dat een MR van vier personen (twee ouders en twee docenten) in aantal te kwetsbaar is, daarom heeft de MR in overleg met de directeur besloten om het aantal leden uit te breiden naar zes.
Dit betekent dat de ouders die zich kandidaat
hebben gesteld alle drie kunnen worden benoemd en verkiezingen niet nodig zijn. Een aantal nieuwe leden hebben zich al voorgesteld in de vorige nieuwsbrief. Jorrit van Kooij stelt zich in deze nieuwsbrief voor: Jorrit van Kooij, getrouwd met Hilde en vader van Joshua (groep 5), Levi (groep 3) en Hugo (1 jaar) zich aan u voor. Na een aantal jaren werkzaam als manager voor een lokale NGO (Matunkha Centre) in Malawi zijn we in Leusden komen wonen en settelen. Ik ben nu nog zoekende naar een passende werkomgeving, waarin ik mijn passie en achtergrond kwijt kan. Hilde heeft een plek gevonden in het WKZ op de kinderen IC. Ik vind het mooi om bij de ontwikkeling van de school van mijn kinderen betrokken te zijn. Ik hoop door een aantal jaren mee te draaien in de MR te leren waar de school nu staat en waar kansen liggen voor verbetering en verdieping. Met mijn kennis, ervaring en vooral passie voor onderwijs hoop ik een steentje bij te dragen aan het proces van vernieuwing waar dat nodig is.

De MR bestaat met ingang van dit schooljaar uit de
volgende personen: Charlotte Verhage-van Egten (nieuw, oudergeleding)
Lisanne Oskam (nieuw, oudergeleding), Jorrit van Kooij
(nieuw, oudergeleding), Marjolein Alblas (nieuw, personeelsgeleding), Marlene
van der Grootevheen (personeelsgeleding) en Carla
Berghuis (personeelsgeleding).
De huidig oudergeleding neemt na vier jaar
afscheid van de MR. We kijken met veel plezier terug op deze periode waarin je de school op een andere manier leert kennen en meedenkt over de koers en
het beleid. Douwe is inmiddels afgezwaaid en Martijn zal nog even meelopen met de nieuwe MR en dit najaar afscheid nemen.
We zijn erg enthousiast over het nieuwe team en wensen hen heel veel succes
met de mooie rol die ze mogen vervullen op onze school!
Martijn Toornvliet en Douwe Jager

Bidgroep
De gebedsgroep komt bij elkaar van 13.15-14.00 uur op de eerste vrijdag (in vakanties de eerst vlgd) van de maand. Adres: Damreesche spoor 61 (telnr. 06-1239 0860).

Ouder-kindgesprekken
Vanaf 20 november t/m 1 december zijn er weer ouder-kindgesprekken. Komende week wordt u weer, via Parro, uitgenodigd door de leerkrachten van uw kind(eren).

Ander nieuws

Jarigen in NOVEMBER
8: Joppe: groep 4
10: Kevin: groep 4
11: Bram: groep 3
12: Lynn: groep 5
15: Noa: groep 5
19: Hugo: groep 7
21: Fender: groep 3
23: Stéphen: groep 8
24: Sofie: groep 6
30: Iris: groep 7

Nieuw op school
In de maand oktober zijn er 4 nieuwe leerlingen bij ons op school gekomen: Noxx Oostenrijk werd op 6 oktober 4 jaar en Demian Brethouwer vierde zijn 4e verjaardag op 24 oktober. Daarnaast zijn Tijn (groep 4) en Noor (groep 3) Sparidaens overgekomen van    't Palet. We heten jullie allemaal van harte welkom en heel veel plezier bij ons op school!

Studiedag 9 november groepen 1 t/m 4
Op donderdag 9 november hebben de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 vrij!

Kerstviering: 19 december
Op dinsdag 19 december van 17.00-19.15 uur vieren wij met leerlingen, ouders en leerkrachten het Kerstfeest in de Dorpskerk in Leusden. Het precieze programma ontvangt u later van de Kerstcommissie.

De IB-er, een manusje van alles?
Toen ik 2 jaar geleden de kans kreeg om IB-er te worden, heb ik een verkorte opleiding voor intern begeleider in Utrecht gevolgd. De eerste les weet ik nog goed; na een minuut of tien dacht ik: “Gillend wegrennen hier!”
De rol van de IB-er stond er op het bord:
x zorgt voor een doorlopende lijn in de school
x schrijft protocollen
x zorgt voor goede communicatie tussen leerkrachten, ouders en andere scholen en instanties
x heeft zicht op alle leerlingen
x bespreekt zorgleerlingen regelmatig
x doet aan klassenbezoeken
x zorgt ervoor dat het leerlingvolgsysteem in orde is
x controleert leerkrachten
x arrangeert gesprekken, zit deze voor, maakt notulen en verspreidt deze
x weet het antwoord op de vraag: wanneer moet er getoetst worden? Wie toetst er eigenlijk? waar staat dat rekenspel? Waar is mijn leerling? Hoe smaakt de koffie?

Ik dacht, dat is eigenlijk een manusje van alles! De klusjesman, de gatenvuller, de ‘ik zoek niet verder want daar is de ib-er’ teamlid. Mooi niet dus, die rol heb ik thuis ook! Maar, dat hadden ze daar op de opleiding mooi verkeerd gezien, want zij kenden mijn teamleden niet! Op de Loysderhoek doen we het vooral samen. Leerkrachten stappen met vragen over hun leerling naar elkaar. Soms is je trucendoos leeg en heeft een ander een mooie tip. Samen zorgen we ervoor dat we met zo min mogelijk administratie, zoveel mogelijk kunnen neerzetten. Onderwijsbehoeften van kinderen hebben een doorlopend karakter, toetsen worden geëvalueerd en in teams besproken, kleuterjuffen gaan zelf naar een cursus ‘werken met Bosos, het kleuter-volgsysteem en lichten de IB-er daarover in. Tijdens onze maandelijkse avondvergaderingen praten we over het vastleggen van gesprekken, ontmoeten we allen onze onderwijsondersteuner vanuit het SWV de Eem, herinneren we elkaar eraan dat we mogen toetsen en zijn we samen trots als een kind een niveau hoger heeft behaald. (Of kijken we samen wat we kunnen doen als dat niet zo is).

|Het is fijn als iemand boven dat team een helicopterview heeft; doen we allemaal wel hetzelfde en zo niet, wat is dan het beste? Gaan alle kinderen wel voldoende vooruit? Is spelling bij iedere klas zo goed? Hoe gaat iedereen om met rekentoetsen, hoe is de algemene taakhouding van kinderen en kunnen we daar een lijn in vinden? Even een kindgesprekje extra, helpen met opstellen van een mail of op zoek naar de juiste plek.
Ronde tafel gesprekken arrangeren, op zoek gaan naar de beste hulp met het budget wat we krijgen. Iedere maand overleg met het leerteam, alle Ib-ers van Leusden samen met de gemeente, SWV de Eem en de Larikslaan. Vanuit de overheid stellen ze iedere keer weer andere eisen en op deze manier blijf je op de hoogte. Onderzoeken aanvragen en bespreken met de ouders en daar weer samen handelingsplannen op maken. Evalueren en doorpakken. Ontwikkelingsplannen schrijven voor kinderen, arrangementen aanvragen en die datumprikker… Samen met Maddy, de IB-er van de Hobbit iedere maand bij elkaar zitten om van elkaar te leren.
Super beweeglijke rol dus! Stilzitten is er niet bij, achterover leunen al helemaal niet. Maar wat fijn om dat samen met dit team te doen, met jullie kinderen en met hun ouders. En bij vragen kunt u uiteraard bij de leerkracht terecht en bij mij. Komt dat manusje toch weer een beetje naar boven…..

Met vriendelijke groet, IB-er Judith

Wereldoriëntatie: BLINK Wereld = zelf onderzoeken!
Op Loysder Hoek werken wij inmiddels 2 schooljaren met de digitale wereldoriëntatiemethode Blink Wereld. Een leerzame methode waarbij de kinderen op het gebied van geschiedenis, aardrijkskunde en natuur/techniek op onderzoek uitgaan. Komend schooljaar zullen we deze losse vakgebieden geïntegreerd aanbieden in thema’s. Deze sluiten aan bij hoe kinderen naar de wereld kijken en zorgen er tegelijkertijd voor dat de belangrijkste aspecten van de wereld aan bod komen. Denk aan onderwerpen als klimaatverandering, verschillende culturen of de verdeling van eten. Binnen een thema werken de kinderen aan een eindopdracht, zoals het bedenken van een restaurant waarin je gerechten uit de hele wereld tegenkomt. Het ene thema heeft meer aspecten van aardrijkskunde en geschiedenis in zich, het andere thema is bijvoorbeeld meer natuur en aardrijkskunde.

Internationalisering

Op de Loysder Hoek neemt internationalisering een belangrijke plaats in. We willen onze leerlingen voorbereiden op een internationale samenleving, wereldburgerschap en ze een breder perspectief meegeven op de wereld. Daarom hebben we bewust ingezet op Engels in alle groepen, de inzet van het kindertijdschrift SamSam over jonge wereldburgers en de samenwerking met de Marnix Academie wat betreft internationale studenten. Daarnaast zitten we in een oriënterende fase wat betreft het toevoegen van internationale uitwisseling aan ons schoolcurriculum. Deze stap is op dit moment vrij uniek in het basisonderwijs!

Kindgesprekken

Op de Loysder Hoek hebben de leerkrachten kindgesprekken met alle leerlingen. Voor ons onderwijs is het essentieel dat de leerlingen betrokken worden bij het leerproces. In de gesprekken komen doelen aan de orde, hoe ze de lessen ervaren, wat voor hen belangrijk is, wat ze van de leerkracht nodig hebben en waar ze samen mee aan de slag gaan. Kortom: eigenaarschap bij onze leerlingen! We zoeken hierbij nadrukkelijk de verbinding met de 7 gewoonten van Covey. 

Plusgroep

Door Judith van Loenen.
Op vrijdag krijgen de kinderen die verrijkingsonderwijs krijgen even extra aandacht. Hoe werkt dat nou? De leerkrachten signaleren in de klas dat een kind zijn werk wel heel erg goed maakt. Ook de toetsen zijn meer dan prima. Als er tijdens de lessen ook nog eens goed wordt meegewerkt en de kinderen soms opvallende antwoorden geven, dan wordt de optelsom gemaakt. Deze kinderen kunnen in aanmerking komen voor compacten (regulier werk minderen) en verrijken (aanvulling en verdieping). Samen met het kind bekijk ik dan op welk vakgebied dat is, wat het kind nog wil leren en welk onderwerp het kind aanspreekt. Het werk gaat mee de klas in en op gezette tijden maakt de leerling het werk. Een rekentijger -inzicht in rekenen en creatieve oplossingen zoeken-, een webkwestie -onderzoek plegen naar een interessant onderwerp-, Spaanse les, wiskunde, of zelf bestuurbare auto’s maken met diverse materialen. De kinderen krijgen op donderdag tips en adviezen om ermee verder te kunnen in de klas. Zowel de eigen leerkracht als de leerling zelf blijven eigenaar van hun werk; op donderdag worden ze enkel gecoacht. Fijn dat de coach er zelf ook nog wat van opsteekt; de sensoren van de vleermuis, de bewoners van de iglo en de synas en cocinas…. Daar krijg je wel dorst van trouwens! 

Inloopmoment ouders

Ontzettend gaaf om te zien dat jullie massaal afkomen op het inloopmoment. Het is het eerste jaar dat wij op deze manier jullie iets over de school en de klas laten zien. Zoals jullie hebben kunnen zien zijn de kinderen aan zet! Zij bedenken, in overleg met de juf of meester, wat en hoe ze iets waar zij trots op zijn uit de groep aan jullie willen presenteren.

Een van de belangrijkste 21-eeuwse vaardigheden is het kunnen presenteren (communicatie). Kinderen van nu zullen anders voorbereid moeten worden voor hun toekomstige baan. Wij willen graag dat kinderen leren presenteren, eigenaarschap laten zien en natuurlijk gewoon vol trots leren vertellen wat zij doen op school en wat zij goed kunnen!

Op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in en rondom de Loysder Hoek? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief. Deze verschijnt eens per maand.

Aanmelden 

Versturen

info@loysderhoek.nl