Groep 6 | Online

Welkom op de groepspagina van groep 6. Voor vragen kunt u terecht bij Marjolein Alblas en/of Kim Mol.
malblas@loysderhoek.nl
kmol@loysderhoek.nl
Tel. 033-494 44 38

Groepswerk Kerst

Voor de ouders

 • 18 t/m 28 september: startgesprekken
 • ma. 1 oktober: studiedag!
 • do. 11 oktober: voorstelling in de bieb
 • ma. 22 t/m vr. 26 oktober: herfstvakantie

Stagiaire
Nieke van Dam, 3e jaars studente aan de Marnix Academie, zal dit hele schooljaar op woensdag en donderdag stage lopen in groep 6. We zijn erg blij met haar helpende handen!

Gym
Wij gymmen dit schooljaar op dinsdag en donderdag. Gymkleding plus stevige schoenen zijn een must!

Parnassys
Via Parnassys is het mogelijk om de resultaten van uw kind in te zien. Mochten er onduidelijkheden zijn,  dan kunt u een afspraak met ons maken.

Squla
De kinderen kunnen hier ook thuis gratis gebruik van maken. Squla heeft een tijdslimiet en is tot 15.30 uur elke dag gratis beschikbaar. Ieder kind heeft een inlognaam en wachtwoord gekregen.

Wat gaan we doen

Lieve kinderen,

Welkom in groep 6! Wat fijn dat jullie er allemaal weer zijn na de zomervakantie! We hopen dat jullie net als wij weer zin hebben om te beginnen. De komende weken nemen we de tijd om elkaar goed te leren kennen. Dat zullen we doen door veel samen te werken, maar ook door veel spelletjes en kennismakingsopdrachten van de Kanjertraining te doen!

Rekenen:
In het eerste blok van dit jaar werken we aan het plaatsen van getallen aan de getallenlijn tot en met 10.000. Ook gaan we verder met het vermenigvuldigen en delen van sommen zoals 7 x 98 en 3200:4. Bij het onderwerp tijd wordt het analoog en digitaal klokkijken en het berekenen van de tijdsduur herhaald. Ook krijgen de kinderen te maken met verschillende kalenders en de seizoenen van het jaar.

Taal:
Dit thema werken de kinderen rond het onderwerp 'Amsterdam'. De kinderen lezen en beluisteren in het thema veel verhalen over Amsterdam en haar inwoners. Ze leren bij zo'n verhaal zelf een leuk en prikkelend begin te schrijven en een passend slot. Dat zelf geschreven verhaal vertellen ze aan hun maatje. Sommige verhalen worden ook aan de hele groep gepresenteerd.

Spelling:
In het eerste blok van spelling worden de eerder aangeboden categorieën herhaald. Denk bijvoorbeeld aan het hakwoord, zingwoord, luchtwoord en plankwoord. 

Voor de kinderen

 • Elke dinsdag krijgen jullie Nieuwsbegrip (begrijpend lezen) in de klas. Hier hoort huiswerk bij. Thuis kun je op de computer inloggen via www.nieuwsbegrip.nl om de extra opdrachten (Andere Tekstsoorten) te maken. Zorg ervoor dat dit vóór de dinsdag erop af is.
 • Toets Topo provincies: wo. 10 oktober
 • Toets Engels song 2: do. 18 oktober

Om je op te verheugen

 • ma. 1 oktober: studiedag, lekker een dagje vrij!
 • wo. 3 t/m vr. 12 oktober: kinderboekenweek
 • do. 11 oktober: voorstelling in de bieb
 • ma. 22 t/m vr. 26 oktober: herfstvakantie!

Foto's uit de groep

info@loysderhoek.nl