Groep 5 | Online

Welkom op de groepspagina van groep 5. Voor vragen kunt u terecht bij Christa van Egdom en/of Anouk Koopmanschap.
akoopmanschap@loysderhoek.nl
cvegdom@loysderhoek.nl
Tel. 033-494 44 38

Groepswerk Kerst

Voor de ouders

  • dinsdag 12 t/m vrijdag 15 juni: A4-daagse
  • maandag 18 juni: studiedag
  • woensdag 4 juli: doorschuifuurtje
  • dinsdag 10 juli: slotavond

Parnassys
Via Parnassys is het mogelijk om de resultaten van uw kind in te zien. Mochten er onduidelijkheden zijn,  dan kunt u een afspraak met ons maken.

Gynzy Kids & Squla
De kinderen kunnen hier ook thuis gratis gebruik van maken. Squla heeft een tijdslimiet en is tot 15.30 uur elke dag gratis beschikbaar. Ieder kind heeft een inlognaam en wachtwoord gekregen.

Wat gaan we doen

Rekenen
De laatste weken van het schooljaar zijn aangebroken. Groep 5 verkent de getallenlijn van 0 t/m 2.000, terwijl groep 6 al oefent met cijferend vermenigvuldigen. Het is belangrijk dat de kinderen de tussenstapjes opschrijven, zodat wij kunnen zien hoe ze de sommen oplossen en waar er eventueel foutjes insluipen.

Taal
Spinnen, slangen en andere enge beesten; tijdens de taallessen draait alles om het thema 'jungle'. Welke Tarzan of Jane schrijft dit blok een mooi fantasieverhaal en leest dit met expressie voor aan de rest van de groep....?

Voor de kinderen

  • Elke dinsdag doen we Nieuwsbegrip in de klas. Thuis kun je op de computer inloggen via www.nieuwsbegrip.nl om de extra opdrachten (Andere Tekstsoorten) te maken. 
  • Donderdag 19 april: toets Engels (dictee)

Om je op te verheugen

dinsdag 12 t/m vrijdag 15 juni: A4-daagse
maandag 18 juni: studiedag
woensdag 4 juli: doorschuifuurtje
dinsdag 10 juli: slotavond

Foto's uit de groep

info@loysderhoek.nl