Groep 5 | Online

Welkom op de groepspagina van groep 5. Voor vragen kunt u terecht bij Christa van Egdom en/of Anouk Koopmanschap.
akoopmanschap@loysderhoek.nl
cvegdom@loysderhoek.nl
Tel. 033-494 44 38

Voor de ouders

  • 9 januari: start juf Margot in groep 5
  • 10 januari: zwemmen Octopus
  • 24 januri: bezoek theater de Tuin

Parnassys
Via Parnassys is het mogelijk om de resultaten van uw kind in te zien. Mochten er onduidelijkheden zijn,  dan kunt u een afspraak met ons maken.

Squla
De kinderen kunnen hier ook thuis gratis gebruik van maken. Squla heeft een tijdslimiet en is tot 15.30 uur elke dag gratis beschikbaar. Ieder kind heeft een inlognaam en wachtwoord gekregen.

Gym
Wij gymmen dit schooljaar op dinsdag en donderdag. Gymkleding plus stevige schoenen zijn een must!

Wat gaan we doen

Rekenen
Wij zijn druk bezig met de tafels.
De tafels van 7, 8 en 9 vinden de kinderen nog wat lastig. Oefenen maar.....
Ook hebben wij een start gemaakt met het rekenen met een verhoudingstabel.
Een belangrijke regel is: Als wat je boven doet, doe je..... Weet u het niet? Vraag het uw kind, die kan het dromen.

Taal
Inmiddels zijn wij bezig met het thema Dierentuin. De kinderen leren leuke weetjes over verschillende dieren. Zo is bijvoorbeeld de huid van de zebra onder de witte strepen ook zwart. Wist u dat?

Kanjertraining
Wij kunnen per week 10 punten verdienen, als wij ons gedragen als een KANJER.
Wanneer de kinderen 10 punten halen is er een beloning in een spel, vrije tijd of een extra opdracht.

Voor de kinderen

Elke dinsdag doen we Nieuwsbegrip in de klas. Thuis kun je op de computer inloggen via thuis.basispoort.nl om de extra opdrachten (Andere Tekstsoorten) te maken. 

Om je op te verheugen

Donderdag 10 januari zwemmen.
De zwemles met het thema winter. Dus trek je winterjas of skipak aan.

Het oefenen van onze Engels song tijdens de kerstviering.
Op naar de kerstvakantie! Het vuurwerk komt steeds dichterbij.

Foto's uit de groep

info@loysderhoek.nl