Groep 5 | Online

Welkom op de groepspagina van groep 5. Voor vragen kunt u terecht bij Christa van Egdom en/of Anouk Koopmanschap.
akoopmanschap@loysderhoek.nl
cvegdom@loysderhoek.nl
Tel. 033-494 44 38

Voor de ouders

  • 1 november zwemmen in de Octopus
  • 2 t/m 14 november: Speelgoed inzamelen voor de speelgoedbank Amersfoort.
  • 5 november: studiedag
  • 6 november: start alle boekbesprekingen

Parnassys
Via Parnassys is het mogelijk om de resultaten van uw kind in te zien. Mochten er onduidelijkheden zijn,  dan kunt u een afspraak met ons maken.

Squla
De kinderen kunnen hier ook thuis gratis gebruik van maken. Squla heeft een tijdslimiet en is tot 15.30 uur elke dag gratis beschikbaar. Ieder kind heeft een inlognaam en wachtwoord gekregen.

Gym
Wij gymmen dit schooljaar op dinsdag en donderdag. Gymkleding plus stevige schoenen zijn een must!

Groepswerk Kerst

Wat gaan we doen

Rekenen
De eerste 2 blokken  zijn bijna afgeloten. De klokken vinden de kinderen nog wel lastig. Het omzetten van analge tijd naar de digitale tijd. 
Ook komen de tafels van 7, 8 en 9 nog een keer aan bod. Daarnaast gaan wij aan de slag met de inhoudsmaten: cm, m, km, gr en kg. Na de vakantie zullen wij nog kort gaan herhalen en dan de toets van blok 2 doen.

Taal
Het volgende thema van taal is Eskimo. We komen te weten hoe een Eskimo woont, denkt, schrijft en leeft.

Kanjertraining
Wij kunnen per week 10 punten verdienen, als wij ons gedragen als een KANJER.
Wanneer de kinderen 10 punten halen is er een beloning in een spel, vrije tijd of een extra opdracht.

Voor de kinderen

  • Elke dinsdag doen we Nieuwsbegrip in de klas. Thuis kun je op de computer inloggen via www.nieuwsbegrip.nl om de extra opdrachten (Andere Tekstsoorten) te maken. 

  • Donderdag 1 november zwemmen
  • Dinsdag 6 november: start boekbesprekingen
  • Donderdag 8 November: toets Engels

Om je op te verheugen

maandag 5 november: studiedag

Starten met het zwemmen in de Octopus.

Op naar de Sint- en Kerstperiode. Ook in groep vijf helpen wij de Sint en trekken wij lootjes en maken wij een surprise en een gedicht.

Foto's uit de groep

info@loysderhoek.nl