Groep 3 | Online

Welkom op de groepspagina van groep 3. Voor vragen kunt u terecht bij Clemens Overeem
covereem@loysderhoek.nl
Tel. 033-494 44 38

Meer lezen

kleiletters

Voor de ouders

Bij gym vergeten kinderen vaak hun kleding. Ze gymen wel mee, maar op blote voeten. Zorgt u ervoor dat ze hun spullen op orde hebben?

Thuis lezen is belangrijk

Het zoemend of daarna vlot lezen van woorden gaat al goed. Nu oefenen we met tempo lezen. U kunt dit thuis oefenen door samen een stuk hardop te lezen, het kind dit te laten herhalen en daarna het nog een keer laten herhalen met het oog op sneller lezen. De herhaling maakt dat kinderen de woorden sneller gaan herkennen en zo wordt het lezen geautomatiseerd. 10 minuten is al een mooie leestijd om dit thuis te oefenen.

informatie over:

Veilig leren lezen 

Wereld in getallen

Pennenstreken

Wat leren de kinderen?

Veilig leren lezen
We zijn bezig in kern 8
De kinderen hebben alle klanken geleerd en we oefenen steeds moeilijkere woorden zoals:

mmkmm woorden (m staat voor medeklinker, k voor klinker) dus woorden zoals: krans, plant, spons, brons.

verkleinwoorden zoals: boompje, stoeltje, muisje

woorden met sch en nog een medeklinker zoals schram, schroot

woorden met een lange klank op het eind zoals vla, vlo, sla, nu.

Spelling

Vanaf nu werken we met spelling met de methode Staal. Deze methode wordt verder in de volgende klassen ook gebruikt en daar sluiten we dus goed op aan. De kinderen leren voor elk spellingsprobleem een categorie met daarbij een standaard zin zodat ze goed onthouden hoe ze het probleem moeten aanpakken.

voorbeelden hiervan zijn:

Categorie 1: Hakwoord, je schrijft het woord zoals je het hoort

Categorie 2: Zingwoord, net zoals bij ding dong

Rekenen
We zijn bezig met blok 3B van Wereld in getallen. 

We oefenen met het optellen van grotere geldbedragen, maar ook om te kijken hoeveel je dan overhoudt als je iets koopt.

Ze leren handig rekenen: een al gemaakte som gebruiken om de volgende snel te kunnen maken zoals bij: 3 + 4 en 7 - 3 of 2 + 6 en 8 - 6

Klokkijken me hele uren gaat goed, de halve oefenen we nog maar ook hoe lang iets duurt. 

Sommetjes onder de 10 blijven we goed oeffenen, maar we gaan ook door met sommen tot 20.

Engels
Met de methode GROOVE ME zijn we bij het tweede blok bezig. Dit gaat over kleding en alles wat daarmee te maken heeft.

Blink
Vanaf januari zijn we ook bezig met een methode BLINK voor wereldoriëntatie. Wat is bijvoorbeeld vroeger en gechiedenis? We blijven dicht bij de kinderen zelf en beginnen met hun geschiedenis. Waar ben je geboren? Hoe zag jij er als baby uit?Verder verdiepen ze zich in hun familie en maken ze een stamboom.

Letterfeest

Omdat in princiepe alle letters behanld zijn, hebben ouders een letterfeest georganiseerd. Het feest begon met een leuke letter-speurtocht door de school met daarna een letterbingo. Alle kinderen wonnen een leuke prijs. Als afsltuing waren als verrassing ouders aanwezig bij de uitreiking van een echt letterdiploma. Wat waren de kinderen zelf, maar ook wij trots op deze kanjers!

Om je op te verheugen

  • vanaf 5 maart: voortgangsgesprekken
  • 13 maart: schoolfotograaf
  • 14 maart: meester staakt: kinderen zijn vrij
  • 19 maart: Meester op Kanjertraining dus invaller
  • 29 maart: Paasviering
  • 27 april: begin mei vakantie!

Foto's uit de groep

info@loysderhoek.nl