Groep 2 - 3 | Online

Welkom op de groepspagina van groep 2-3. Voor vragen kunt u terecht bij Clemens Overeem
covereem@loysderhoek.nl
Tel. 033-494 44 38

Meer lezen

kleiletters

Wat doet groep 2?

Spelen is leren

Elke dag kiezen de kinderen welk werk ze willen gaan maken via het digikeuze bord. Ze hebben verplicht werk wat binnen een week af moet zijn, maar ook de keuze om wat anders te doen. Spelenderwijs ontwikkelen ze zich en ze leren om met belangrijke zaken eerst te beginnen. De voortgang houden ze zelf bij op hun takenbrief.

Leerplein

Onze klas is heel speciaal: er zit een deur maar geen grote muur! Het leerplein buiten de klas trekken we hiermee bij onze ruimte zodat we veel plek hebben om te werken.

Leerkring

Elke dag nemen de kinderen deel aan de leerkring. In de kring werken we aan de doelen van groep 2. Ongeveer 2 keer per week zitten we met alle kinderen van groep 2 in de leerkring, dus ook de kinderen van groep 1-2.

Samenwerken

We werken veel samen met groep 1-2. De beide groepen twee werken aan precies dezelfde doelen zodat de kinderen hetzelfde aanbod hebben.

Wat leert groep 3?

Veilig leren lezen
We flitsen en lezen super veel letters en woorden. De kinderen lezen vaak samen in boekjes. Elke week hebben we een verhaal van de week. We lezen hem elke dag op verschillende manieren en aan het eind van de week mogen een aantal kinderen het verhaal voorlezen in de klas. Op vrijdag nemen ze het verhaal mee om thuis voor te lezen.

In kern 5 leren de kinderen de volgende letters:

eu, ie, l, ou, uu

aan de hand van de woorden: 

jeuk - ziek - lijm - hout - vuur

Rekenen
Spelletjes zijn een leuke en leerzame manier om te oefenen met getallen, sommen en het splitsen van getallen. We zijn hier dan ook vaak mee bezig. Zo joggen we de verliefde harten op het digibord en elke vrijdagochtend spelen we zelfs spelletjes met groep 4.

Het rekenrek is een handig middel voor als de sommen lastig zijn, maar veel leerlingen kunnen opdrachten al goed uit hun hoofd.

kanjer

Kanjer!

Bij ons zitten er allemaal Kanjers in de klas! We leren tijdens de kanjer training hoe je omgaat met lastige situaties. Duidelijk je grens aangeven en hoe je dit moet verwoorden oefen we vaak. De tops maar ook de tips vliegen soms door de klas, leuk en leerzaam. Hiermee willen we ervoor zorgen dat iedereen te vertrouwen is maar ook dat je de andere leert te vertrouwen.

Om je op te verheugen

  • vanaf 18 november: voortgangsgesprekken
  • 5 december: Sinterklaas, leerlingen 12:00 vrij
  • 6 december: groep 1 t/m 6 vrij

Foto's uit de groep

info@loysderhoek.nl