Groep 1 - 2 | Online

Welkom op de groepspagina van groep 1 - 2.
Voor vragen kunt u terecht bij juf Anouk en/ of juf Kim:

akoopmanschap@loysderhoek.nl
kmol@loysderhoek.nl

Tel. 033-494 44 38

Meer lezen

 

Voor de ouders

Welkom op de pagina van groep 1 en 2 van de Loysderhoek in Leusden! Hoe ziet een dag in de groep eruit, wat doen wij zoal? De kinderen komen binnen en zeggen de juf gedag, waarna ze het naambordje zoeken en het bijpassende werkje maken. We stimuleren kinderen om met anderen samen te werken en nieuwe materialen te ontdekken. 
Na het opruimen van de inloop gaan we rond 9:00u  in de kring. Na de kring spelen we buiten of gaan we naar de speelzaal of gaan we met de werkles beginnen. Als we gaan werken, gebruiken we het Digikeuzebord. De kinderen kunnen dan kiezen voor bijvoorbeeld de huishoek, bouwhoek, constructiematerialen, materialen uit de kasten en ook de verplichte werkjes staan hierop. Na het speelwerkmoment is het tijd om te lunchen. Daarnaast spelen we altijd buiten. Dit doen we meestal in de Patio, maar we gaan ook regelmatig naar het grote plein waar we met de fietsen kunnen spelen. 
Op maandag & dinsdag is juf Kim er.
Op woensdag, donderdag & vrijdag juf Anouk

Wat zijn we blij met de hulp van Juf Fabiènne op maandag en dinsdag en Juf Isabelle op woensdag en donderdag.  We merken dat we op deze dagen er nog meer voor de kinderen kunnen zijn. We werken nu veel in kleine groepjes. De kinderen kunnen nu nog meer aan de juffen laten zien wat ze allemaal kunnen!

Download Jaarkalender in pdf

Waar zijn we in de groep mee bezig?

We zijn in de klas al volop bezig met het thema Kunst. We leren veel over kleuren en vormen. We kijken ook al de kunst af van de echte kunstenaars. We proberen al goed om net zo'n mooie schilderijen als die van Piet Mondriaan en Wassily Kandinsky te maken. 

We schilderen niet alleen, maar we knippen en plakken ook, of we werken met doppen of klei en stokjes. 
In de rekenhoek hebben de juffen allemaal lijstjes neergelegd. Die kunnen we gaan opmeten en we kijken of we plaatjes kunnen vinden die in de lijstjes passen. 
In de lees/schrijfhoek kunnen we woorden die passen bij het thema na schrijven. 

Voor de kinderen

In de klas zijn we druk bezig met letters. Tijdens ieder thema, behandelen we een nieuwe letter. Heeft u al gezien dat onze lettermuur is veranderd? 

Wanneer we in de klas een nieuwe letter behandelen, mogen leerlingen van thuis spullen meenemen die beginnen met deze letter. Let hierbij vooral op de klank. Wanneer wij bijvoorbeeld de letter ´e´ behandelen, dan mogen de kinderen iets meenemen wat begint met ´e´ en wat klinkt als ´e´, zoals bijvoorbeeld een emmer. Een knuffel van een egel kan bijvoorbeeld niet, want het klinkt als ´ee´. 

Een leuke tip: Begint de naam van uw kind met de letter die wij gaan leren? Laat hem of haar dan een foto meebrengen van zichzelfd voor op de lettermuur!

Om je op te verheugen

12 maart: Op bezoek bij de boerderij
20 maart: We krijgen een kindenboeken schrijfster op visite
21 maart: studiedag, groep 1-2 is dan vrij!
29 maart: paasviering

25 april: Kunstroute door Antares

Foto's uit de groep

info@loysderhoek.nl