Groep 1 - 2 | Online

Welkom op de groepspagina van groep 1 - 2.
Voor vragen kunt u terecht bij juf Anouk en/ of juf Kim:
akoopmanschap@loysderhoek.nl
kmol@loysderhoek.nl

Tel. 033-494 44 38

Meer lezen

 

Voor de ouders

Welkom op de pagina van groep 1 en 2 van de Loysderhoek in Leusden! Hoe ziet een dag in de groep eruit, wat doen wij zoal? De kinderen komen binnen en zeggen de juf gedag, waarna ze het naambordje zoeken en het bijpassende werkje maken. We stimuleren kinderen om met anderen samen te werken en nieuwe materialen te ontdekken. 
Na het opruimen van de inloop gaan we rond 9:00u  in de kring. Na de kring spelen we buiten of gaan we naar de speelzaal of gaan we met de werkles beginnen. Als we gaan werken, gebruiken we het Digikeuzebord. De kinderen kunnen dan kiezen voor bijvoorbeeld de huishoek, bouwhoek, constructiematerialen, materialen uit de kasten en ook de verplichte werkjes staan hierop. Na het speelwerkmoment is het tijd om te lunchen. Daarna spelen we altijd buiten. Dit doen we meestal in de Patio, maar we gaan ook regelmatig naar het grote plein waar we met de fietsen kunnen spelen. 
Op maandag & dinsdag is juf Kim er.
Op woensdag, donderdag & vrijdag juf Anouk

Wat zijn we blij met de hulp van Juf Fabiènne op maandag en dinsdag en Juf Isabelle op woensdag en donderdag.  We merken dat we op deze dagen er nog meer voor de kinderen kunnen zijn. We werken nu veel in kleine groepjes. De kinderen kunnen nu nog meer aan de juffen laten zien wat ze allemaal kunnen!

Download Jaarkalender in pdf

Waar zijn we in de groep mee bezig?

We zijn in de klas al volop bezig met het thema "Op reis met het vliegtuig". We hebben bezoeken mogen ontvangen van een piloot, een stewardess en een passagiers beveiliger op Schiphol. Binnen dit thema hebben de kinderen veel eigen inbreng. De kinderen maken namelijk zelf een eigen luchthaven in de klas. Onze luchthaven heet Rooshaven.

De kinderen leren in dit thema spelenderwijs heel erg veel op het gebied van rekenen en taal. We zijn veel bezig met meten en wegen van de koffers, maar ook met geld betalen voor een reisticket. In de lees-/schrijfhoek gaan de kinderen woorden schrijven of stempelen die te maken hebben met het thema, maar ook gaan zij 'woorden' schrijven tijdens het spel zelf. 

De kinderen zijn naast het vele spelend leren ook creatief bezig om hun themahoek vorm te laten geven. Ze maken bijna alle benodigdheden zelf door veel te knippen, kleuren en te plakken. 

Voor de kinderen

In de klas zijn we druk bezig met letters. Tijdens ieder thema, behandelen we een nieuwe letter. Heeft u al gezien dat onze lettermuur is veranderd? 

Wanneer we in de klas een nieuwe letter behandelen, mogen leerlingen van thuis spullen meenemen die beginnen met deze letter. Let hierbij vooral op de klank. Wanneer wij bijvoorbeeld de letter ´e´ behandelen, dan mogen de kinderen iets meenemen wat begint met ´e´ en wat klinkt als ´e´, zoals bijvoorbeeld een emmer. Een knuffel van een egel kan bijvoorbeeld niet, want het klinkt als ´ee´. 

Een leuke tip: Begint de naam van uw kind met de letter die wij gaan leren? Laat hem of haar dan een foto meebrengen van zichzelfd voor op de lettermuur!

Om je op te verheugen

4 juni: schoolreisje. 
5 juni: studiedag voor de kleutergroep.
12, 13, 14 en 15 juni: lopen de groepen 3 t/m 8 mee met de avondvierdaagse. 
18 juni: studiedag voor alle groepen. 
26 juni: extra schoolreisje! 
9 juli: leerlingen ontvangen hun rapport.
13 juli: Laatste schooldag voor de zomervakantie, leerlingen zijn om 12:00 uit. 

Foto's uit de groep

info@loysderhoek.nl