Ieder kind heeft talenten

Op de Loysder Hoek zorgen we ervoor dat deze talenten ontwaken en ten volle worden benut. Dat mag u verwachten van goed onderwijs.

Meer lezen

Samen sterk

Ouders, leerling en leerkracht zijn een team!

Zelfstandig

Eigenaarschap en de juiste werkhouding zijn de basis voor het voortgezet onderwijs.

Nieuwsbrief februari

Via de nieuwsbrief houden we de ouders op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. De nieuwsbrief van februari is zojuist verschenen. Meer info is te vinden door op de Meer lezen link te klikken. 

Meer lezen

Prietpraat

Pim (gr8) heeft een spontane bloedneus. Het EHBO examen komt er bijna aan, dus Bodine heeft de oplossing. Eerst kijken of het komt doordat je hebt gevochten, zegt ze. Ja, zegt Pim, met mijn rekenboek. Oh, euh, nou daarna moet je snuiven en dan is het weg! (Euh, effe de EHBO juf checken??)

Jongens, kijk eens om je heen in de klas en wat hangt er scheef, of is raar of moet weg? Stefan (gr8): Jij juf!

Voorlezen aan elkaar

Meer lezen

Schoolvoetbal
toernooi

Op maandag 24 april vindt het 45ste schoolvoetbaltoernooi plaats! Kinderen van 7 t/m 13 jaar kunnen meedoen! Opgeven kan tot uiterlijk maandag 13 maart.

Geef je hier op!

H

Leerlingenraad

Nu zijn we aan het praten over een activiteit op school: Loysder hoek in actie!". Maar dat blijft verder nog even geheim. Hou de posters in de gaten...

Verder praten we over het schoolplein, de plek van de kapstokken, gymlessen, te laat komen en de schoolreis wordt door ons gepland. 

V

 Deze weken hebben de kinderen van groep 3/8 cito's gemaakt. De cito is een onafhankelijke toets die meet wat een kind heeft onthouden van de afgelopen maanden en/of het kind al verder is dan de eigenlijke lesstof zou zeggen. Het team bespreekt de resultaten per groep, indi-vidueel en per vak met elkaar. Ook komen Alette en Marianne van het kwaliteitsteam langs om kritisch mee te denken.  Zodat we iedere leerling weer een mooi impuls kunnen geven.

Groep 5/6 in de Pizzatuin

Meer lezen

K

Binnenkort krijgt het team een cursus Eigenaarschap. Wat houdt dat precies in voor jou en voor de kinderen? Wat verwachten we van de kinderen in verantwoording en zelf doen? En hoe kunnen ouders daar een rol in betekenen? Waat zit onze voorbeeldfunctie? Binnenkort hoort u er meer over en wellicht ziet u het ook in uw kind terug.

Schoenendoos ACTIE4Kids

Meer lezen

info@loysderhoek.nl